ИСУН 2020

ISUN 2020
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19