Застраховки

Рент а кар покрития и Застраховки

Основен момент в избора ви на най-добра оферта за наем на кола е да проверите застрахователните покрития, които са включени в предлаганата цена за рент а кар и какви възможности за допълнителни покрития се предлагат за да избегнете непредвидени разноски.

Ние от Ротто Рент а кар залагаме на ясна и прозрачна политика, без скрити такси и финансови отговорности подкрепяща изцяло основната ни цел да бъдем максимално лоялни и ваши партньори, а не просто изпълнители на услуга.

Затова първи и единствени предлагаме разширено покритие на базовите застраховкити, включени в основната цена, с редуцирана финансова отговорност при щети настъпили не по вина на наемателя.  С това спестяваме значително разходите ви за кола под наем и гарантираме вашия комфорт, сигурност и спокойствие по време на наема Ви.

 

Само при нас без допълнително заплащане ще получите безплатно :

 1.  Пълно автокаско за ПТП с нулева отговорност при нанесени щети или настъпило застрахователно събитие не по ваша вина/чужда вина.

 

Комбинирано със застраховка за:

 

 1. Кражба;
 2. Пожар и природни бедствия;
 3. Стъкла и таван.

 

Не мислете за колата под наем, която ползвате, ние сме се погрижили за това.

Погрижили сме се да ви предложим продукт, който да ви предпази от непредвидени разходи, стрес и грижи по наетия автомобил.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ ПРЕДЛАГАНИ ОТ РОТТО РЕНТ А КАР:

 

Застрахователните покрития, които предлагаме се базирани на две основни нива:

 I. Пълно автокаско – покритието е включено в предлаганата първоначална цена и предлага:

 • Застраховка Гражданска отговорност – покритието на тази застраховка е съобразено с изискванията на българското законодателство.
 • Автокаско/ПТП- Покрива разходи за щети на наетия автомобил до пълната им стойност при пътен или друг инцидент без финансова отговорност при вина за настъпилото събитие различна от тази на наемателя и до размера на депозита при негова вина.
 • Кражба – Покрива разходите до пълния размер на стойността им и премахва напълно финансова отговорност на наемателя при кражба или опит за кражба на наетата кола.
 • Пожар и природни бедствия - Покрива разходите до пълния размер на стойността им и премахва напълно вашата отговорност при пожар на наетата кола.
 • Стъкла и Таван – покрива разноските до пълния им размер и премахва финансовата отговорност на наемателя при щети нанесени по тавана и стъклата на автомобила.


II. Бонус автокаско –покритието не е включено в първоначалната цена и се сключва срещу допълнително заплащане на базата на дневна тарифа и клас автомобил описани в таблицата по-долу. Включва:

 • Пълно автокаско + – Покрива разходите за щети и настъпили застрахователни събития на наетия автомобил в пълния им размер и освобождава наемателя/клиента от пълна финансова отговорност при настъпило застрахователно събитие без значение по чия вина.
 • Заместващ автомобил – предоставя заместващ автомобил от същия клас в рамките на до 24ч. От настъпилото застрахователно събитие.
 • Липса на  Административни такси при настъпване на застрахователно събитие.

наемен период икономичен клас среден клас седан/комби клас 4WD клас мини ван клас
2-4 дни 6 Евро 6 Евро 7 Евро 9 Евро 9 Евро
5-8 дни 4 Евро 4 Евро 5 Евро 7 Евро 7 Евро
9-15 дни 3 Евро 3 Евро 4 Евро 5 Евро 5 Евро
16-29 дни 2 Евро 2 Евро 3 Евро 5 Евро 5 Евро
не повече от 50 Евро 65 Евро 100 Евро 120 Евро 120 Евро

 

Допълнителни Застрахователни Покрития:


III. Щети по гуми и джанти - Покритие за щети нанесени по гумите, джантите и ходовата част на автомобила.

Сключва се срещу допълнително заплащане, описано в таблицата по-долу. Освобождава наемателя от пълна финансова отговорност за щети нанесени по гумите, джантите и ходовата част на наетата кола.

- Покритието не важи при управление на колата под наем по пътища извън Републиканската пътна мрежа и оф-роуд терени.

- При щети нанесени по ходовата, част на автомобила, покритието важи единствено при представяне на протокол от Пътна Полиция.

наемен период икономичен клас среден клас седан/комби клас 4WD клас мини ван клас
2-4 дни 5 Евро 6 Евро 6 Евро 7 Евро 7 Евро
5-8 дни 4 Евро 4 Евро 4 Евро 7 Евро 7 Евро
9-15 дни 3 Евро 3 Евро 3 Евро 7 Евро 7 Евро
16-29 дни 2 Евро 2 Евро 2 Евро 5 Евро 5 Евро
не повече от 40 Евро 50 Евро 60 Евро 100 Евро 100 Евро

 

Приетите застрахователни покрития не важат в следните случаи:

 1. При нанесени щети по интериора на автомобила.
 2. При нанесени щети в резултат от погрешен вид заредено гориво.
 3. При управление на автомобила извън Републиканската пътна мрежа, настилка и маркировка.
 4. При управление на автомобила под въздействие на алкохол и/или други упойващи вещества.
 5. При кражба или щети на лични вещи на клиента.
 6. При кражба, щета или загуба на ключове, документи на автомобила, регистрационни номера.
 7. При нанесени щети или кражба по/на гуми,джанти и ходова част на автомобила, ако не е прието Tire Insurance покритие.

При настъпване на ПТП или друго застрахователно събитие Наемателят е длъжен да го регистрира своевременно, още същия ден, като уведоми органите на Пътна Полиция и изиска съставяне на съответните констативни протоколи и други документи, както и да уведоми Наемодателя незабавно.