Оперативен Лизинг

Оперативният лизинг за разлика от финансовия представлява наемно отношение, което не е задължително да завърши с покупка на колата под наем, която ползвате. Наемателят плаща наем за ползване на колата и малка част от продажната цена, която компенсира амортизацията й. В края на договора наемателят има възможност:

  1. Да закупи ползваната кола под наем на остатъчна стойност, която предварително е договорена при сключване на договора.
  2. Да се откаже да придобива собственост и прекрати договора.
  3. Да ползва платената до момента от него част от продажната цена на колата под наем, като първоначална вноска за замяна на автомобила с нов.

Ротто Рент а кар България предлага услугата Оперативен Лизинг за фисически и юридически лица.

Предимствата на тази форма на ползване на кола под наем са безпорни.

На първо място е значително почти наполовин  по-ниската цена за месечен наем, възможност да бъде закупен автомобил под наем по ваш избор. Освобождаваме ви от всички административни задължения, които стават наш ангажимент. Ние ще се грижим за подновяване на застраховки, завеждане и отстраняване на щети, винетни стикери и данъци, сервизиране и обслужване на наетата кола.

И не на последно място като предимство е опцията, която предлагаме за заместващ автомобил. Не е нужно повече да съобразявате ангажиментите си с ангажиментите на колата, винаги може да разчитате на резервна кола под наем.

За юридически лица от основна полза е предимството, че месечните вноски за наем се признават за 100% разход на фирмата, без значение от вида и класа кола под наем, която ползват. Оперативният лизинг предлага възможносттта за непрестанно обновяване на автопарка без да се придобива собственост, предпазва от остаряването му и предполага по-ниски вноски от останалите форми на финансиране. Спестява напълно разходите за персонал, който да обслужва и да се грижи за колите.

Месечната вноска много лесно може да се напасне по вашия бюджет, тъй като е флексибилна и се определя от много пера: покупната стойност на автомобила, годишен километър пробег, срок на договора, ча чия сметка ще бъдат разходите за застраховки , сервизно обслужване, подмяна на гуми, опция за заместваща кола под наем.

Като условие, което е необходимо да съобразите, че минималния срок на договор за Оперативен Лизинг е 24 месеца.

Форми на договор за кола под наем под 24месеца е „Дългосрочен наем”.