Лични данни

Лични данни

Ние знаем, че сигурността на Вашата лична информация е изключително важна.  В тази връзка бихме искали да Ви информираме какви данни се събират от нашата Резервационна Форма онлайн, както и какви данни се изискват при наемане на автомобил, с какви цели се събират и използват те.

В Резервационната ни Форма онлайн вие ни предоставяте информация относно Вашите имена, Държава, е-майл адрес и телефон. Тази информация е необходима и служи само и единствино за обслужването на Вашата резервация или запитване за кола под наем.

В момента на наемане на автомобила вие ни предоставяте  информация относно вашата рожденна дата, ЕГН или ИД номер, номер на ЛК или Паспорт, настоящ адрес. Тази информация е необходима за да се  впише в договорът, който сключваме по между си.

Предоставените лични данни са напълно защитени. Ротто Рент а кар се явява администратор на Лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва и използва Вашите лични данни за изпълнение на своите задължения във връзка с предоставяната улуга “Автомобил под наем”.

Данните ще се се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. Ротто Рент а кар, като администратор на лични данни се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.

Ние се задължаваме да не разкриваме Вашите лични данни на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато Ротто Рент а кар е нормативно задължен да предостави данните на публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред.

Ротто Рент а кар не носи отговорност ако клиентът сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
Вие, като наши клиенти имате правото на достъп и поправка на личните си данни, съхранявани при нас, включително да изискате изтриването /след изтичане срокът на договора за кола под наем/  и актуализацията им.