Промяна на наемния период

Закъснение за връщане на автомобил под наем
  • За закъснение при връщане на автомобилът под наем повече от 1 час се таксува 50% от базовата цена за кола под наем по ценова листа, представляваща неразделна част от настоящия договор.
  • За закъснение повече от 3 часа се заплаща пълната наемна цена на автомобила за 1 ден, по ценова листа на РОТТО рент а кар София, България.
  • При закъснение повече от 12 часа, от момента на изтичане на сключения договор за автомобил под наем, без да сме уведомени предварително и без да сте получили съгласието ни, се счита за присвояване на колата под наем. Имаме правото да уведомим компетентните органи на МВР и Застрахователната компания, като и да обявим наетия автомобил и вас за издирване. В тези случаи сумата по депозит остава в полза на Ротто Рент а кар София, България.
Връщане на автомобил под наем по-рано от договореното

В случай на необходимост да върнете колата под наем, по рано от договорената дата при сключване на договора за наем, Ротто Рент а кар запазва правото си да не възстанови сума за неизползваните дни, освен, ако първоначално не е договорено друго условие.