Гориво

Гориво
  • Колите под наем се предават  на клиента винаги с пълен резервоар и стандартно е необходимо автомобилът да бъде върнат с пълен резервоар, освен ако не е договорено друго условие.
  • Имате възможност да върнете колата под наем с празен резервоар. Тази услуга се заплаща предварително и стойността й зависи от конкрентия автомобил, който ползвате. При желание от ваша страна да се възползвате от тази възможност, е необходимо да ни уведомите предварително.
  • В случаите, че не е договорено предварително друго условие и автомобилът под наем бъде върнат с липсващо гориво се заплаща допълнителна такса от 10 Евро, както и стойността на изразходеното от пълен резервоар гориво.