Данни на компанията

Ротто ООД

Адрес: гр. София, ж.к. Люлин7, бл.722, ап. 27

Булстат: BG130332924

МОЛ: Надежда Дошева и Здравко Кунев 

тел. 0886 05 89 00