Документи и възраст

Документи, които е необходимо да бъдат представени в момента на сключване на договор за наем на кола
  • Оригинал на валидна шофьорска книжка с период на издаване миниум от една година. Документът е необходимо да има превод на английски език, в случай че не е издаден от ЕС. Фотокопия не се приемат.
  • Оригинал на Лична Карта или Международен Паспорт, където изрично да бъде упоменат настоящ адрес. Ротто рент а кар запазва правото се да изиска втори дfкумент удостоверяващ настоящ адрес на клиента в случай, че това не е упоменато в шофьорската книжка. Фотокопие на документ не се приема.
Възраст за наемане на кола
  • Ако сте на възраст между 25 и 75 години, вие може да наемете автомобил от всички класове.
  • Ако сте на възраст между 21 и 25 години, бихте могли да вземете кола под наем в класовете: икономичен, среден и стандартен. В случай, че се нуждаете от различен от предложените класове, моля свържете се с нас.
  • Ако сте под 21 години и желаете да ползвате наем на кола е необходимо да заплатите допълнителна такса. Моля свържете се с нас.